Мета семінару – тренінгу - навчити представників інститутів громадянського суспільства та представників структурних підрозділів обласних держадміністрацій забезпечувати ефективний публічний діалог організацій громадських суспільств та влади.

Учасників семінару – тренінгу привітали представники офісу Координатора проектів ОБСЄ в Україні - Ольга Озерна, офісу Президента України -  Володимир Максимович, а також Дмитро Донченко - представник  Міністерства молоді та спорту.

Кваліфіковані тренерки - Ірина Гуцал (МБФ «УББ»), Поліна Нюхіна (БО «УФБ») та Наталя Клімова (ІСАР «Єднання») надали теоретичні та практичні знання про впровадження рекомендацій щодо стандартів якості та належного врядування для організацій громадського суспільства як механізму зміцнення довіри.

Було запропоновано модель стандартизації діяльності усіх ОГС щодо дотримання якості та належного врядування та інструмент інституційного розвитку, надані стандарти та передові практики, що стосуються: етичного кодексу, розбудови системи належного врядування, розбудови системи комунікації та інформування.

Належне врядування та дотримання  встановлених стандартів якості для ОГС є вже сталою практикою в європейських країнах і є ефективним інструментом сприяння інституційного розвитку ОГС.

За результатами семінару – тренінгу було заплановано подальшу співпрацю ICAP Єднання, Українським Форумом Благодійників та Українською Біржею Благодійності, та активне впровадження КПНЗ «Донецький обласний дитячо – молодіжний центр» рекомендацій щодо стандартів якості та належного врядування для організацій громадянського суспільства як механізму зміцнення довіри.

 

Additional information