Розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05.11.2020 № 1215/5-20 затверджено цільову соціальну Програму національно-патріотичного виховання в Донецькій області на 2021 – 2025 роки.

Програму розроблено управлянням сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання облдержадміністрації у співпраці із департаментом освіти і науки, управлінням інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, управлінням культури і туризму, управлінням фізичної культури та спорту облдержадміністрації, інститутами громадянського суспільства.

Метою Програми є створення та розвиток комплексної системи національно-патріотичного виховання шляхом формування та утвердження української громадянської ідентичності на основі єдиних суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність) і загальнолюдських цінностей, принципів любові і гордості за власну державу, її історію, мову, культуру, науку, спорт, усвідомлення громадянського обов’язку як світоглядного чинника, спрямованого на розвиток успішної країни та забезпечення власного благополуччя в ній.

 

Реалізація Програми відбуватиметься за такими пріоритетними напрямами:

  • формування української громадянської ідентичності;
  • співпраця з інститутами громадянського суспільства у сфері національно-патріотичного виховання;
  • військово-патріотичне виховання;
  • організаційно-методична та інформаційно-просвітницька робота у сфері національно-патріотичного виховання.

Кожен з цих напрямів втілюється у низку заходів.

Видатки на виконання Програми здійснюватимуться щорічно в межах затверджених бюджетних асигнувань місцевих бюджетів на відповідну галузь та інших джерел, не заборонених законодавством.

Програму передбачається реалізувати протягом 2021-2025 років.

Обсяг видатків, необхідний для виконання Програми, визначається щороку, виходячи з фінансової можливості обласного бюджету та бюджетів територіальних громад, військово-цивільних адміністрацій під час формування їх показників.

 

Детальніше тут...

 

Additional information